Leveringsvoorwaarden

Op onze overeenkomsten zijn de Algemene Verkoopvoorwaarden van de Centrale Bond van Meubelfabrikanten van toepassing, zoals gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam d.d. 16 maart 2018, onder nummer 9/2018. De voorwaarde in PDF formaat zijn hier te downloaden.
Matralux vrachtwagen
Leveringsvoorwaarden Matralux