Leveringsvoorwaarden

Op onze overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene Verkoopvoorwaarden van de Centrale Bond van Meubelfabrikanten, zoals gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam d.d. 16 maart 2018, onder nummer 9/2018. De voorwaarde in PDF formaat zijn hier te downloaden.
Matralux vrachtwagen
Leveringsvoorwaarden Matralux