Leveringsvoorwaarden

Op onze overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene Verkoopvoorwaarden van de Centrale Bond van Meubelfabrikanten, zoals gedopeneerd ter griffie van de Arrondisementsrechtbank te Amsterdam d.d. 19 november 2003, onder nummer 170/2003. De voorwaarde in PDF formaat zijn hier te downloaden.
Matralux vrachtwagen
Leveringsvoorwaarden Matralux