Disclaimer Matralux.nl

De website van Matralux b.v.® wordt met de grootste zorg gepresenteerd. Doch geven Matralux b.v.® en derden – die aan deze website hebben bijgedragen – geen garantie voor de juistheid en/of volledigheid van gegevens en producten die worden weergegeven op deze website. Aan deze website kan onder geen enkele voorwaarde rechten worden ontleend.

Copyright 

De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Matralux b.v.®. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Matralux b.v.® is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Privacy op internet en cookies

Wij herkennen bij ieder bezoek aan onze site automatisch uw (tijdelijke) IP-adres en eventueel de website waar u vandaan komt. In het kader van fraudepreventie en beveiliging worden deze gegevens (cookies) gebruikt. Een cookie is een klein bestand dat naar uw computer gestuurd wordt bij uw bezoek aan een website. Door middel van de cookies zorgen wij er ook voor dat u bij een herhaal bezoek aan onze website niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het automatisch ingelogd zijn, mits dit van toepassing is. Na verloop van tijd komen deze gegevens automatisch (of handmatig) te vervallen.

Wij gebruiken deze gegevens om de navigatiestroom van onze bezoekers te analyseren om op deze manier een betere gebruikerservaring aan te kunnen bieden. Dit kan inhouden dat onder andere de meest bezochte pagina’s worden bijgehouden, evenals het aantal ingevulde contactformulieren en gelijksoortige data.

Wij maken gebruik van sessie cookies, die automatisch verwijderd worden op het moment dat u uw browser afsluit. Daarnaast maken we gebruik van een unique-id cookie, waardoor wij kunnen herkennen of u een unieke- of terugkerende bezoeker bent.
U kunt de meeste browsers zo instellen dat cookies geweigerd worden of dat u op de hoogte gesteld wordt wanneer u cookies ontvangt. Onder ‘Help’ in de toolbar van de meeste browsers vindt u instructies om de browser instellingen (m.b.t. cookiegebruik) aan te passen. Ook kunt u zich via http://www.google.nl/privacy_ads.html afmelden voor het plaatsen van cookies door Google en haar derden.

Als cookies worden geweigerd bestaat de kans dat bepaalde diensten of elementen van de website niet optimaal functioneren. Eveneens is het voor ons niet mogelijk om eventuele problemen op de website (m.b.t. gebruikerservaring) te herkennen en hier actief op in te spelen. De domeinnaam van de site server die de cookies doorgeeft is https://www.matralux.nl.

Gegevens van bezoekers

Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.matralux.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.

Matralux b.v.® zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

Matralux b.v.® kan de gegevens die door de klant verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:
– Het sturen van één of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
– Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan Matralux b.v.® denkt dat het kan bijdragen tot een meer
succesvolle website voor de bezoeker.